ادغام سازمانی در اتوماسیون اداری

ادغام سازمانی در اتوماسیون اداری به چه معناست؟

ادغام سازمانی زمانی اتفاق می افتد که عوامل داخلی و خارجی یک سازمان و یا شرکت به طور موفقیت آمیزی ساختار یک شبکه رو تشکیل بدهند.

هر شرکت بزرگ یا کوچک دارای ویژگی های داخلی خاصی نظیر سبک مدیریت، سیستم، ساختار سازمانی، استراتژی، کارکنان و فرهنگ سازمانی است. خصوصیات خارجی عبارتند از ماموریت یا مدل کسب و کار شرکت، ورودی و خروجی، اقتصاد، فن آوری، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی و ذینفعان.

شناسایی درجه ادغام سازمانی، راهی برای ارزیابی موفقیت شرکت و کشف راه هایی برای بهبود آن است.

 

تأثیر عوامل خارجی ادغام اتوماسیون اداری

شرایط اقتصادی در بسیاری از کسب و کارهای کوچک تاثیر گزار است. سیاست، مقررات، گرایش های اجتماعی فرهنگی نیز بر محیطی که در آن شرکت فعالیت می کند تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، یک شرکت چوب، هنگامی که اقتصاد قوی است و خانه ها در حال ساخت هستند، چوب بیشتری را به فروش می رساند. با این حال، شرکت های چوب، زیر فشار طرفداران محیط زیست و مقررات دولتی هستند تا چوب ها را در روش مناسب تولید کنند.

ذینفعان شرکت – صاحبان، کارکنان، تامین کنندگان، مشتریان – همچنین دارای الزاماتی هستند که شامل سودآوری و تولید مناسب چوب در روش مناسب می باشد. بنابراین شرکت چوب برای ادامه ی کسب و کار خود  باید به صورت سازمانی عوامل داخلی و خارجی خود را با خود ادغام کند.

 

مدل کسب و کار پاسخگو در اتوماسیون اداری

ادغام سازمانی یک مدل تجاری است که به تغییرات خارجی پاسخ می دهد. یک روش  این است که با رشد مداوم دانش و مهارت های داخلی(به طوری که آنها با نیروهای خارجی تغییر کنند) شرکت چوب، به طور مداوم روش های جدیدی را برای برداشت درختان به گونه ای که از پایداری زیست محیطی حمایت کند، تحقیق و توسعه دهد،در نتیجه  سازمان خود را با عوامل خارجی که موفقیت تجاری آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، ادغام می شود.

تعدیل عوامل داخلی

شرکت چوب برای دستیابی به یکپارچگی سازمانی، باید استراتژی شرکت، فرهنگ، مهارت های کارکنان، تکنولوژی، ساختار و سبک مدیریت خود را با هدف تولید چوب در یک روش بیولوژیکی پایدار هماهنگ سازد. تراز بندی شامل اطمینان از اینکه هر بخش و کارمند هدف استراتژیک شرکت را درک می کند. این کارنیز شامل آموزش ذینفعان است که چرا شرکت با صرف پول در پروژه های خاص هزینه های محصولات یا خدمات خود را افزایش می دهد.

تعدیل عوامل داخلی در اتوماسیون اداری شامل آموزش کارمندان، استفاده از روابط عمومی برای آموزش ذینفعان و حفظ سیستم های ارتباطی و تایید است.

دستیابی به ادغام سازمانی در اتوماسیون اداری

در مثال شرکت چوب، اگر عوامل روش های خودشان را با محیط زیست هماهنگ نکنند، ادغام امکان پذیر نمی باشد. اگر فقط یک بخش از مدیریت، تولید یا بازاریابی در سازگاری با استراتژی سازمانی یک سو نباشند، بنابراین سازمان یکپارچه نیست.

یک شرکت چوب، نمونه ای آسان برای درک این موضوع است، اما مفاهیم یکپارچگی سازمانی به صنایع دیگر از جمله در کسب و کارهای کوچک اعمال می شود.