چرا نظر مشتری بی نهایت مهم است ؟

ارتباط کار آمد با مشتری از موارد مهم کار آفرینی هست.آسان‌ترین روش برای رشد یک کسب و‌ کار آن است که در قسمت بازاریابی پول تزریق کنید اما اگر همین کار برای موفقیت یک استارت‌آپ کافی بود، همه ما زیر آفتاب لم می‌دادیم و استراحت می‌کردیم. البته کارهای تبلیغاتی مؤثر هستند اما فقط به عنوان [...]