اهمیت مدیریت و نگهداری از اطلاعات مشتری

وقتی مشتریان اطلاعات شخصی و مالی خود را برای شما افشا می‌کنند، به شما اعتماد کرده‌اند و نباید عمدا یا سهوا از اطلاعات مشتری سوء استفاده کنید. مشتریان شما نمی‌خواهند که شما اطلاعات آنها را در اختیار اشخاص ثالث یا بدتر از آن هکرهای سایبری قرار دهید. جمع‌آوری داده‌های مشتری با مشکلاتی در زمینه حریم [...]