نرم افزار ارتباطات با مشتری و اثربخشی به فروش و کسب و کار

بر اساس نتایج تحقیقات اخیر که در کنفرانس Dreamforce 2015 ارائه شد، به نظر می رسد بسیاری از کسب و کار ها به دنبال توسعه و اثربخشی فروش خود با استفاده از نرم افزار ارتباطات با مشتری crm هستند. اما سوال مهم این است که چه عاملی باعث شده این کسب و کار ها اقدام به [...]

۱۳۹۵-۹-۶ ۱۰:۰۷:۳۷ +۰۳:۳۰ Categories: نرم افزار CRM|Tags: , , , |